Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (VLMA) tikslas – vienyti esamus ir buvusius muitinės darbuotojus Vakarų Lietuvoje, propaguoti geriausias muitinės veiklos tradicijas bei skatinti muitinės pareigūnų ir visuomenės tarpusavio supratimą. Šiuo metu VLMA vienija per 40 narių, kurie aktyviai siekia paįvairinti kasdienybę ir plėtoti asociacijos veiklą. VLMA veikla grįsta principu: niekas kitas negali kurti tradicijų, vienas kito palaikymo ir supratimo, kaip tik mes patys.

KVIETIMAS Į SUSIRINKIMĄ

VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS VISUOTINIO ATASKAITINIO-RINKIMINIO SUSIRINKIMO

2024 KOVO 20 D. 17.10 -18.50 VAL. KAUNO G. 49, KLAIPĖDA, DARBOTVARKĖ:

  1. VLMA veiklos ataskaitos už 2023 m. ataskaitinį laikotarpį pristatymas (L Sakavičiūtė).
  2. VLMA finansinės ataskaitos pristatymas (A. Giedraitė).
  3. Revizijos komisijos ataskaitos pristatymas(A. Kunigelytė, N. Antanaitienė, R. Jasaitė)
  4. Nemokančių nario mokesčio narių svarstymas dėl išbraukimo iš VLMA narių sąrašo.
  5. VLMA valdybos, finansininko, revizinės komisijos rinkimai.
  6. VLMA veiklos gairių 2024-2025 m. patvirtinimas.

                                                                                                                                                                 VLMA VALDYBA

                                                                                     Mielieji,

nuo vasario 21 d. iki balandžio 15 d. VLMA valdyba kviečiame pasidalinti Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos FB paskyroje savo sukurtomis Velykinėmis - Pavasario puokštėmis- dekoracijomis.

Jos bus elektroninės, todėl gali būti šokančios dainuojančios - Jūsų fantazija be ribų.Išradingiausius apdovanosime....

Gerbiami kolegos,

1,2 % gyventojų pajamų mokesčio valstybės biudžete yra tarsi lašas vandenyne, o paskirti Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijai reiškia galimybę būti kartu, propaguoti gerąsias muitinės veiklos tradicijas, drauge praleisti laiką žygiuose.

Dėkojame už paramą Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijai, kurią Jūs suteikėte praėjusiais metais pervesdami 1,2% pajamų mokesčio sumos. Jūsų tikėjimo asociacijos tikslais, Jūsų palaikymo dėka asociacija vykdo savo veiklą, vienija bendriems tikslams, geriems darbams.

Labai tikimės Jūsų geranoriškumo ir dosnumo ir prašome iki š. m. gegužės 1 dienos 1,2 % pajamų mokesčio skirti Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijai.